11

הפרדות רשתית הינה מחלה היכולה לגרום לעיוורון אם אינה מאובחנת ומטופלת בזמן. מניעה של מחלה קשה זו מבוססת בעיקר על מודעות ופניה מהירה לרופא בעת הצורך ובנוסף על בדיקות עיניים תקופתיות בעיקר בקבוצות הסיכון.